Vernieuwen waterstaatkundige werken bij de OT

Al vele jaren was de verbindingsduiker tussen de polders O en T in vervallen staat en niet meer functioneel.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft besloten de oorspronkelijke situatie te herstellen, waardoor de molen ook weer de polder O kan bemalen.

De stichting heeft deze kans meteen aangegrepen om andere werken aan schoeiingen en waterloopmuren uit te voeren.

Vanaf pontons is de Ooster Egalementsloot afgedamd, zodat de oude duiker opgegraven kon worden.