Uitreiking subsidie voor molen O-T

Op 19 jan. 2018 werd in Haarlem in het provinciehuis de selectie bekend gemaakt van monumenten die een restauratiesubsidie krijgen. Onze bestuursleden Kees Mens, Ed Neef en Eric Zwijnenberg waren hierbij aanwezig.

Door gedeputeerde Cultuur, de heer Jack van der Hoek en Ernst van der Kleij, beleidsadviseur monumenten, werden de beschikkingen aan de monumenteigenaren overhandigd. Er is € 5 miljoen voor 53 rijksmonumenten ter beschikking gesteld. Hieronder bevinden zich acht molens.

Onze molen O-T kreeg een subsidie toegekend van € 22.740,- voor de nieuwe roeden.

De gedeputeerde Jack van der Hoek overhandigt de beschikking aan vice-voorzitter Eric Zwijnenberg.