Toekenning subsidie voor molen OT

In 2025 gaan we molen O-T (aan de Korte Belkmerweg, tussen ’t Zand en De Stolpen) restaureren. Na het verwijderen van het riet en de weegdelen wordt er isolatie t.p.v. het woongedeelte van de molen aangebracht. Verder beplanking rondom aan de buitenkant van de molen en diverse restauratiewerken aan o.a. de achtkantconstructie. Vervolgens worden de weegdelen teruggeplaatst en een nieuw rietdek aangebracht.

Afgelopen week ontvingen we de subsidiebeschikking van de provincie Noord-Holland. Op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie rijksmonumenten Noord-Holland 2022 heeft de provincie ons een subsidie toegekend van 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van  € 111.877,=.