Startbijeenkomst werving fondsen voor restauratie molen Noorder M

In het kader van de aanstaande restauratie van molen Noorder M en de werving van subsidies en sponsoring, is er op 22 juni 2012 een startbijeenkomst gehouden bij de molen. Hierbij waren de volgende partijen vertegenwoordigd:
Provincie Noord-Holland, gemeente Zijpe, Stichting De Jonge Arnoldus, Vereniging De Hollandsche Molen, de vrijwillige molenaars, het bestuur van De Zijper Molens, Van Reeuwijk Bouwmeester en Melanie Balledux monumenten & vastgoed advies.

In een ontspannen sfeer is men geïnformeerd over restauratie van de molen, de molen is door eenieder interieur en exterieur bekeken en er is overleg geweest over de financiering van de restauratie. Alle partijen zijn overtuigd van het belang van een snelle restauratie van de molen.

In het najaar van 2012 zal mogelijk nogmaals een bijeenkomst volgen met deze en andere partijen (zoals het Hoogheemraadschap) waarvan de vertegenwoordigers op 22 juni wegens vakantie helaas niet aanwezig konden zijn.

Tenslotte zal er in september/oktober een bouwbord bij molen Noorder M worden geplaatst, waarop de restauratie wordt aangekondigd en de subsidiegevers en sponsoren worden vermeld.

Voor verdere activiteiten: zie het Jaarverslag 2011 en de Projectomschrijving (pag. 20 t/m 22).