Roeden molen O-T te slecht om nog te draaien

Bij onderhoudswerkzaamheden (het z.g.n. doorhalen van de roeden) bij molen O-T is gebleken dat de roeden uit 1976 in de askop dermate zijn doorgeroest dat het niet langer verantwoord is ermee te draaien. Drie molens van onze stichting staan dus nu stil vanwege roedeproblemen!

Een zeer teleurstellend feit. Maar het bestuur van de stichting doet er alles aan om de periode van stilstand van de O-T zo kort mogelijk te houden. Een offerte voor nieuwe roeden is onmiddellijk aangevraagd, en bij de provincie Noord-Holland is een subsidieaanvraag ingediend.