Restauratiesubsidies voor onze molens OT en P.

Tijdens een bijeenkomst in Huis Barnaart in Haarlem, werd door de provincie bekend gemaakt welke rijksmonumenten kunnen rekenen op een subsidie. Er waren ruim 70 aanvragen ingediend, en er was voldoende geld om 46 daarvan te honoreren. Daaronder bevinden zich 7 molens, en daar waren onze OT en P dus bij.

Onze bestuursleden Piet Marees, Ed Neef en Eric Zwijnenberg die bij de uitreiking aanwezig waren, waren zeer verheugd. Uit het feit dat de stichting een uitnodiging had ontvangen voor deze bijeenkomst konden wij al wel opmaken dat molen OT (waarvoor een subsidiepercentage van 28% was aangevraagd) in de prijzen viel, maar of molen P (38%) er ook bijzat bleef tot het allerlaatste moment zeer spannend. Uiteindelijk bleek de P op de een na laatste plaats op de lijst te staan.

Dit betekent dat de werkzaamheden in 2017 kunnen worden uitgevoerd. Voor de OT betreft dat ondermeer het verhelpen van lekkage van de wielbak (waartoe het gehele onderwiel moet worden gedemonteerd), en bij molen P een nieuw wiekenkruis.

De uitreiking gebeurde door de gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland, de heer Jack van der Hoek. Een korte toelichting op alle 46 gehonoreerde aanvragen werd gegeven door de heer Ernst van der Kleij, beleidsadviseur monumenten.