De Stichting

Stichting ‘De Zijper Molens’

Omstreeks 1960 waren de molens, eigendom van het waterschap De Zijpe en Hazepolder, buiten gebruik geraakt, elektrische gemaaltjes namen hun rol over. En daar stonden ze in weer en wind te verpieteren.

De in 1597 definitief bedijkte Zijpe en Hazepolder is relatief ondiep. Zeker de westelijke helft van deze bedijking lag niet of nauwelijks onder NAP. Daarom kwam vervijzeling hier weinig voor en zijn de stoomgemalen aan de Zijpe voorbijgegaan. Vanaf het begin is de bedijking onderverdeeld in twintig afdelingen , kleinere polders met een eigen waterhuishouding. De afdelingen kregen geen naam, maar werden aangeduid met een hoofdletter A t/m I, K t/m T en V. Nog in 1864 kende de Zijpe 21 zelfstandige bemalingen met elk een eigen schepradmolen aangeduid met de hoofdletter(s) van de betreffende afdeling : de A, B, C, D, E, F, Zuider-G, Noorder G*, H*, I*, K*, L, Zuider-M*, Noorder-M*, Ooster-N*, N-S*, O-T*, P*, P-V*, Q* en R*. De met een * aangeduide molens konden ook inmalen. Ze stonden in de wat hogere delen van de Zijpe, waar in droge warme zomers geregeld gebrek aan water ontstond.

Molenliefhebbers in de Zijpe en omgeving trokken zich hun lot aan. Ze werden actief in een speciale stichting en/of als vrijwillig molenaar. Met vereende krachten en veel inzet slaagden zij er in de Zijper molens te behouden. Met financiƫle bijdragen van donateurs, sponsors en de diverse overheden.

De molens bemaalden samen 5100 ha; daarnaast was een 1140 ha groot onbemalen gebied.

Wat doet de Stichting nu?

  • haar negen overgebleven watermolens goed onderhouden
  • het bevorderen/ instandhouden van een goede molenomgeving
  • de watermolens een rol laten spelen bij het beheer van het polderpeil
  • de molens stand-by laten zijn bij eventuele calamiteiten zoals extreme wateroverlast
  • openstellen van de molens op molendagen zoals oa de Nationale Molen- en Gemalendag
  • deelnemen in de kwartaaluitgave Molenpost om haar donateurs op de hoogte te houden

Het IBAN-bankrekeningnummer van de stichting is: NL55 INGB 0001 4667 37

Het Bestuur 2023

Voorzitter: Piet Marees,  zijpermolens@gmail.com.
Secretaris: Marijke de Leeuw,  zijpermolens@gmail.com.
Penningmeester: Jan-Arie Strooper, penningmeester.zijpermolens@gmail.com.

Overige leden:
Daan Meijer, waarnemend voorzitter
Ed Neef, technische zaken
Kees Mens, technische zaken en vrijwillig molenaar
Eric Zwijnenberg, bestuurslid
Vera van Vuuren, bestuurslid
Duco Zoomer, bestuurslid

De molenaars 

Wilt u een u een specifieke molen bezoeken? Dan kunt u een afspraak maken met de molenaar.
Uiteraard zijn gezelschappen ook welkom.

Molen P: Kees Mens, 06-37280644
Theo de Haas, 06-49944788
Hans Polak, 06-46166336

Molen PV: Fred Bakker, 06-16871110 

Molen OT: Ron Brommer, 06-14746423

Molen D: Abel van Loenen, 06-45805106

Molen ON: Hessel Bakker, 06-38683521

Molen NG: Piet Mosch, 06-54721039

Molen ZG: Willem Blom, 06-14681918

Molen F: Klaas Zaal (junior), 06-51754815

Molen NM: Piet Scheerman, 06-53619856
Joost Bol, 06-25746890
Jan Bos, 06-20093424
Jeroen de Boer, 06-15161314

Molenaar van Molen LQ van het Hoogheemraadschap: Johan Rentenaar.

Instructiemolens

  • De molens P en NM zijn instructiemolens voor de opleiding van molenaar.
  • Cees Mens is instructeur, en Joost Bol is stagemolenaar.