Oud-voorzitter Jan de Boer overleden

Op zondagavond 22 jan. 2017 overleed onverwachts onze oud-voorzitter J.E. de Boer. Hij was van 1991 t/m 2006 bestuurslid van De Zijper Molens, vanaf 1999 bekleedde hij de functie van voorzitter. Onder zijn leiding beleefde de stichting vele hoogtepunten, waaronder de aankoop van molen D, de restauratie en het weer maalvaardig maken van de Noorder-G, het 40-jarig jubileum van de stichting en de verschijning van het boekje “Fier in de wind”. 

Jan zat lange tijd in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Zijpe, en was schouwmeester voor het waterschap Aangedijkte Landen en Wieringen. De vele contacten die hij daarmee opdeed kwamen hem goed van pas bij het werk voor de Zijper Molens. Hij was een man van praktische oplossingen en ook iemand die de mensen op de werkvloer niet vergat. Jan was een aimabel man, die zich met veel energie inzette voor onze molens, en veel respect had voor het werk van onze molenaars.

Op zaterdag 29 jan. namen een paar honderd belangstellenden, waaronder diverse bestuursleden en molenaars van onze stichting, afscheid van Jan de Boer tijdens een herdenkingsplechtigheid in dorpshuis De Uijtkijk in Sint Maartensbrug.

De molens van onze stichting stonden deze week in de rouwstand.