Bestaand

Molen OT

Binnenkruier met een scheprad, bemaalt de gecombineerde polders O en T ter grootte van 395 ha, kan in- en uitmalen. Vlucht 23 meter, woning.

Gebouwd omstreeks de tweede helft zeventiende eeuw en in bedrijf gebleven tot 1966. Enigszins in verval geraakt en overgedragen aan de Stichting De Zijper Molens.

Raakte tijdens een zware voorjaarsstorm in 1973 op drift en in de kap ontstond brand; is ternauwernood van de ondergang gered en eind zeventiger jaren maalvaardig gerestaureerd.

Molen OT

Afbeeldingen

Door de jaren heen

Molenkaart

Bezoek de molen en zijn geschiedenis

Geschiedenis

Molen De O-T is waarschijnlijk in de tweede helft van de 17de eeuw gebouwd ter bemaling van de ca. 395 ha grote afdeling O-T van de Zijpe- en Hazepolder op de Schermerboezem. Al in 1864 staat deze bekend als uit- en inmaler.

Het bouwjaar van de huidige molen staat niet vast: op de van 1600 daterende kaart van de Zijpe staan in deze omgeving aan weerszijden van de Middenegalementsloot twee wipmolentjes aangegeven. Vermoedelijk waren dit particuliere molentjes en de polders O-T en O toentertijd nog grotendeels onbemalen en gemeen liggend met de boezem. Op een kaart uit 1664 staat hier wel een molen aangegeven, zodat moet worden aangenomen dat de polder O-T eerst later onder bemaling is gebracht.

Inmiddels heeft ook onderzoek plaatsgevonden naar de leeftijd van het in de molen toegepaste hout. Daaruit blijkt, dat het achtkant uit ca. 1600 moet dateren. De conclusie is, dat men later in de 17de eeuw hier een tweedehands molen heeft neergezet. Een nadere aanwijzing is dat de achtkantstijlen aan de onderzijde iets lijken te zijn ingekort. Verder lijkt de in de molen aanwezige woonruimte niet origineel aangebracht, maar is dat vermoedelijk pas ergens in de 19de eeuw gebeurd.

Lang geleden stond, aan de andere zijde van de Middenegalementsloot, iets ten noorden van deze molen, de molen voor de afdeling O. Deze laatste is volgens overlevering ooit verbrand en niet meer herbouwd. In 1826 was hij in ieder geval niet meer aanwezig. Nadien werd deze afdeling via een grondduiker onder de Middenegalementsloot door bemalen door de afdeling O-T.

De afdeling O-T is tot 1966 uitsluitend op windkracht bemalen. In dat jaar is zij samengevoegd met de aangrenzende afdeling P-V en vanaf dat jaar bemalen door een dieselgemaal.
In 1967 ging de molen in eigendom over op de Stichting De Zijper Molens. In de jaren 1974-1980 volgde stukje bij beetje de restauratie en sindsdien wordt hij weer regelmatig in werking gesteld.
Bijna was het zover niet gekomen: tijdens de beruchte storm van 2 op 3 april 1973 sloeg de toen nog niet gerestaureerde molen op hol en heeft men ternauwernood kunnen voorkomen dat hij afbrandde.

In de zomer van 2017 werd vastgesteld dat beide gelaste roeden in het hart ernstige roestvorming vertoonden. De molen werd stilgezet en de eigenaar bestelde vrijwel direct nieuwe roeden. Reeds op 22 september konden deze worden gestoken. Op 12 oktober was de molen weer maalvaardig.

Adres

Korte Belkmerweg 10
1756 CB ’t Zand

Monumenten no.

41932

Biotoop

5 (goed)

Breedte bladeren

0,41 m

Oppervlakte

145 h

Boezempeil NAP

NAP -0,40/-0,50 m

Zomer- / winterpeil NAP

NAP -0,45/-0,85 m

ID Code

210253

Kadaster

Gemeente Zijpe, sectie C, no: 1299 + 129

Ligging

Aan en ten noordwesten van de Ooster Egalementsloot, 750 m ten oosten van de
N249 en 500 m ten zuidoosten van de Korte Belkmerweg

Diameter

4,90 m

Vlucht wiekenkruis

23,00 m

Overbrenginsverhouding wiekenkruis – scheprad

1 : 0,71

Help de helden

Benieuwd hoe je mee kan helpen met de behoud van de Zijper Molens?