Bestaand

Molen NG

Gebouwd op huidige standplaats omstreeks 1820, mogelijk overgebracht van elders. Bemaalde het noordelijk gedeelte van polder G, in- en uitmalende molen met een vlucht van 18.70 meter.

Oorspronkelijk uitgerust met een scheprad en in bedrijf gebleven tot 1958. In dat jaar werden het scheprad en andere gaande werken verwijderd en een diesel met vijzel geplaatst, zodanig dat de molen niet meer kon werken. In verval geraakt en overgedragen aan de stichting De Zijper molens, uitwendig opgeknapt in 1972 en weer draaivaardig.  Grootte van polder Noorder G, 203 ha. De molen is in vroeger tijd bewoond geweest, sporen hiervan zijn nog zichtbaar.

In 2003 is een begin gemaakt met het maalvaardig maken, deze restauratie is in maart 2004 afgerond en is de molen weer werkend.

Afbeeldingen

Door de jaren heen

Molenkaart

Bezoek de molen en zijn geschiedenis

Geschiedenis

Molen De Noorder G is een zeer waarschijnlijk in de tweede helft van de 17de eeuw gebouwde achtkante binnenkruier.Hij bemaalde de 205 ha grote afdeling ‘N-G’ van de Zijpe- en Hazepolder op de Schermerboezem en werd al in 1864 genoemd als uit- en inmaler.
Op een van 1600 daterende kaart van de Zijpe staat in het noordelijk deel van de afdeling G geen molen aangegeven. Dit in tegenstelling met het zuidelijk deel, waar ter plaatse van de huidige molen De Zuider G een binnenkruier is getekend.
Waarschijnlijk is dit hooggelegen deel van deze afdeling pas omstreeks het midden van de 17de eeuw onder bemaling gebracht. In 1664 stond op deze plaats in ieder geval een molen.
De huidige molen is zeer waarschijnlijk nog de eerste molen ter plaatse. 

Tot augustus 1958 is deze afdeling uitsluitend op windkracht bemalen. In dat jaar is de molen buiten bedrijf gesteld en het scheprad verwijderd en vervangen door een vijzel met dieselmotor. 
De in verval geraakte molen werd in 1969 in eigendom overgedragen aan de Stichting De Zijper Molens, waarna in de jaren 1969-1972 uitwendige restauratie volgde. Sindsdien wordt bij regelmatig in werking gesteld. 

Sinds 2004 is de molen weer maalvaardig: de elektrische aandrijving van de vijzel was al geruime tijd daarvoor verwijderd omdat naast de molen een nieuw gemaaltje was gebouwd. Het grotendeels verdwenen gaandewerk moest daarna worden gereconstrueerd. Op 24 maart 2004 werd de molen in gebruik genomen. 

Constructie
Het eiken achtkant heeft geen ondertafelement en is indertijd gebouwd met slechts één bintlaag en één veldkruis per veld. Later – vermoedelijk begin 19e eeuw – is er een tweede bintlaag ingebracht ter vergroting van de stijfheid.

Boventafelement, rolvloer, kuip en kap zijn al eens vernieuwd. (1818?).
Het achtkant is berookt, wat erop wijst dat de molen lang bewoond moet zijn geweest. Aan deze bewoning is een eind gekomen door de bouw van de molenaarswoning in de tweede helft van de vorige eeuw. Voorzover bekend heeft in elk geval sinds omstreeks 1920 geen bewoning meer plaats gevonden. In 1974 werd de naastgelegen molenaarswoning eigendom van de Stichting De Zijper Molens.

Adres

Grote Sloot 153, 1752 JK Sint Maartensbrug

Monumenten no.

41925

Biotoop

4 (aanvaardbaar)

Breedte bladeren

0,36 m

Oppervlakte

170 ha

Boezempeil NAP

NAP -0,40/-0,50 m

ID Code

210212

Kadaster

Kadastraal gemeente Zijpe, sectie F, no: 742

Ligging

Diameter

4,70 m

Vlucht wiekenkruis

18,7m

Zomer- / winterpeil NAP

NAP -0,40/0,70 m

Overbrenginsverhouding wiekenkruis – scheprad

1 : 0,57

Help de helden

Benieuwd hoe je mee kan helpen met de behoud van de Zijper Molens?