Eerste Zijper Molendag: zondag 15 oktober 2017

Op initiatief van vrijwillige molenaar Ron Brommer van de Molen O-T werd dit jaar voor het eerst een Zijper Molendag georganiseerd.

Begunstigd door prachtig weer; zon en wind, hielden alle negen molens van de Stichting Zijper Molens open dag van ca. 11 tot 17 uur. Ook molen LQ van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deed mee, en wij zagen ook molen De Hoop in ’t Zand en de Groeter- en Hargermolen malen.

De aftrap van de Zijper Molendag werd om 11.00 uur door wethouder Beemsterboer van de gemeente Schagen verricht. Hij lichtte onder begeleiding van molenaar Ron Brommer de vang, nadat eerst voorzitter Piet Marees een korte toelichting had gegeven op de afgelopen restauraties en het idee van een Zijper Molendag. De wethouder sprak zijn waardering uit voor het werk dat de stichting doet, en had begrip voor de financiële problemen die het beheer van negen molens als cultureel erfgoed met zich meebrengt.


Regionale molendagen voorzien in een behoefte. Het biedt molenaars uit andere delen van het land de mogelijkheid onze molens ook eens te bezoeken. Immers, op de Nationale Molendagen en Open Monumentendagen zijn de molenaars allemaal aan hun eigen molen gekluisterd, en kunnen dan geen andere molens bezoeken.

Bestuurslid Vera van Vuuren had gezorgd voor een gevarieerd programma tijdens de rest van de dag, met streekeigen producten, vergeten groenten, een lezing over de Zijper molens in het kader van duurzaamheid, en een toelichting op de restauraties van molens P en O-T. Voor kinderen was er gelegenheid iets over molens te leren en een molentje te bouwen. Tenslotte was er een ptreden van de Westfriesche Dansgroep.

Voor dit alles was veel belangstelling, maar ook bij alle andere molens van de stichting kwamen vele bezoekers. We troffen molenaars en molenliefhebbers uit diverse delen van het land. Zelfs bij afgelegen molens als de P en de O-N kwamen veel bezoekers. De molenaars daar zeiden dat ze nu op één dag meer bezoekers mochten verwelkomen dan in de vijf of tien jaar daarvoor! Op verschillende molens was koffie, thee of limonade beschikbaar.