Eerste subsidies voor de restauratie van de Noorder M zijn binnen

Hoera de eerste subsidies voor de restauratie van de Noorder M zijn binnen: Gravin van Bylandt Stichting € 4500,-, Bankgiroloterij € 25.000,-.

Deze fondsen waren bereid de subsidie te verstrekken na een positief advies van de Vereniging De Hollandsche Molen. Op dit moment is een subsidieaanvraag in behandeling bij de Stichting de Jonge Arnoldus en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Verder is er een subsidie aanvraag naar de gemeente Zijpe verstuurd in de hoop ook op een positieve reactie. Ook de Provincie Noord Holland zal deze maand nog een verzoek tot subsidie ontvangen en naar wij hopen ook een positieve reactie. Als een en ander voorspoedig blijft verlopen hopen wij halverwege volgend jaar met de omvangrijke restauratie te beginnen. Piet Marees, voorzitter Stichting de Zijper Molens.