ANBI

De Stichting “De Zijper Molens” is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wel, sinds 1-1-2012, een “culturele ANBI”, omdat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Klik voor meer informatie de knop ‘Steun ons’ rechtsboven.

Standaardformulier publicatieplicht: Het door de Belastingdienst vereiste formulier met gegevens over de stichting kunt u hier downloaden.

KvK-nummer: 41238547
RSIN-nummer: 004271385 (tot 1-1-2013 nr. 807939341)

Vestigingsadres (secretaris): Pater de Witstraat 33, 1756 AL ’t Zand

Doelstelling

Het doel van de stichting is de bevordering van het behoud van de daarvoor in aanmerking komende aanwezige windmolens in de Zijpe.
De volledige doelstelling conform de statuten (laatstelijk gewijzigd 28-6-1999) kunt u hier downloaden.

Beleidsplan

Het meest recente beleidsplan (2023) kunt u hier downloaden.

Functies en namen van de bestuurders

P.J. Marees, Oudesluis, voorzitter
Mw. M. de Leeuw, ’t Zand, secretaris
J.A. Strooper, ’t Zand, penningmeester
de overige bestuursleden staan op de website onder De Stichting

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Art. 3 lid 5 van de statuten). Er is geen personeel in dienst van de Stichting.

Verslag van de activiteiten: