Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In augustus 2018 heeft het bestuur een reglement Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld. Met de molenaars is dit besproken, en zij hebben ingestemd met de vermelding van hun naam- en adresgegevens op deze website.

Het complete reglement kunt u hier lezen en downloaden.